7 Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Α (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Δήμτσια Σοφία

Διεύθυνση:
Λάμψα & Φλώρου, Γηροκομείο
115 24
Τηλέφωνο:
210 6925028
Website:
decrescendo