7 Δ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Γκόβα Παναγιώτα

Διεύθυνση:
Σολιώτη - Αλάστωρος & Κουτσικάρη 49
115 22
Τηλέφωνο:
210 6440231
Website:
decrescendo