7 Δ.Κ. ΜΙΚΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ (Βρεφικός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Μουράτη Φωτεινή

Διεύθυνση:
Σεβαστουπόλεως 135, Αμπελόκηποι
115 26
Τηλέφωνο:
210 6911219
Website:
decrescendo