7 Δ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Σταυρίδη Αικατερίνη

Διεύθυνση:
Κοτυαίου 1, Αμπελόκηποι
115 21
Τηλέφωνο:
210 6425121
Website:
decrescendo