4 Δ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Καρρά Σεβαστή

Διεύθυνση:
Ιωαννίνων 81, Λόφος Σκουζέ


104 44
Τηλέφωνο:
210 5155620
Website:
decrescendo