4 Δ.Κ. ΛΕΝΟΡΜΑΝ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Ζάππα Σοφία

Διεύθυνση:
Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54, Κολοκυνθού

104 43
Τηλέφωνο:
210 5125634
Website:
decrescendo