4 Δ.Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Χουλιάρα Αναστασία

Διεύθυνση:
Μιχαήλ Κόρακα 11, Αχαρνών - Θυμαράκια
104 45
Τηλέφωνο:
210 8311169
Website:
decrescendo