4 Δ.Κ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Σαμπάνη Πολυξένη

Διεύθυνση:
Μανουσογιάννη 3, Θυμαράκια

104 45
Τηλέφωνο:
210 8313747
Website:
decrescendo