3 Δ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Βροντίση Ευμορφία

Διεύθυνση:
Σπύρου Πάτση 56, Βοτανικός

118 55
Τηλέφωνο:
210 3462958
Website:
decrescendo