ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 Δ.Κ. ΛΥΣΙΟΥ (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Παγιαλή Αναστασία

Διεύθυνση:
Λυσίου 3, Πλάκα
105 56
Τηλέφωνο:
210 3225681
Website:
decrescendo