Φιλοσοφία και όραμα

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά της Αθήνας. Η παιδαγωγική μας φιλοσοφία στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, που υπαγορεύονται από τις επιστήμες της αγωγής.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΦωτογραφικό υλικό από τους παιδικούς μας σταθμούς στην αττική

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση ΣΟΧ2-2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρό...

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήν...

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτο...

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσληψη εκατόν επτά (107) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου...

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρό...

decrescendo