Δελτίο Τύπου

Στις 21 Ιανουαρίου 2021, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδος», με σκοπό την υλοποίηση θεματικών δράσεων, για το προσωπικό και τους εξυπηρετούμενους των 70 Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (περίπου 4.500 βρέφη και νήπια με τους γονείς τους), οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας τους αλλά και την προστασία τους, στο πλαίσιο ενίσχυσης του εθνικού πλάνου δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού «Covid19».

Οι υλοποιούμενες δράσεις δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος Support the national Covid – 19 response plan for the protection of the most vulnerable το οποίο χρηματοδοτείται από την Swiss Development Cooperation (SDC), οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδος προσέφεραν, ως δωρεά, υγειονομικό και προστατευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Κεντρική Υπηρεσία και Παιδικοί Σταθμοί) στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του Covid-19.

IMG 2454

decrescendo