Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την Απόφαση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για το χρονικό διάστημα από 1.9.2014 έως 31.10.2014. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

decrescendo