Τα τελευταία χρόνια στα δύο Μαγειρεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών παρασκευάζονται καθημερινώς μερίδες σίτισης, όχι μόνον για τα 5.500 Φιλοξενούμενα παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς, αλλά και για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων.

Η ιατρική μας υπηρεσία:

  • Πραγματοποιεί περιοδικό αναπτυξιακό έλεγχο (σωματομετρικά στοιχεία, οπτική οξύτητα, ψυχοκινητική εξέλιξη κα.) των φιλοξενούμενων παιδιών.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά της Αθήνας.

 

decrescendo