Το Κοινωνικό μας έργο

Τα τελευταία χρόνια που η οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας, στις ευπαθείς ομάδες προστέθηκαν και μαθητές σχολείων του Δήμου Αθηναίων (κυρίως δημοτικών και νηπιαγωγείων), των οποίων οι γονείς αδυνατούν να παράσχουν στα παιδιά τους το γεύμα της ημέρας.

Στην παρούσα φάση και με δεδομένες τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο Δήμο της Αθήνας, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών καταφέρνει να παραγάγει σε καθημερινή βάση μερίδες σίτισης για όλα τα Φιλοξενούμενα παιδιά στους 76 Παιδικούς Σταθμούς του Βρεφοκομείου, περίπου 1.400 μερίδες για μαθητές σχολείων του Δήμου Αθηναίων (δημοτικών και νηπιαγωγείων), αλλά και για παιδιά που φιλοξενούνται σε Ξενώνες, Ιδρύματα, και λοιπές δομές που σχετίζονται με το Παιδί.

Συνολικά το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών χρηματοδοτεί και εξασφαλίζει την παρασκευή και τη διανομή περίπου 7.000 παιδικών μερίδων φαγητού ημερησίως.

 Επίσης, από τον Ιανουάριο του έτους 2014 λειτουργεί τρίτο μαγειρείο στο χώρο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo