Προσχολική Αγωγή

  • Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι στελεχωμένοι από εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό, που εξασφαλίζει σύγχρονη και ποιοτική αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν.
  • Στους παιδικούς σταθμούς:
    • εφαρμόζονται δράσεις πού δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του πλαισίου προσχολικής αγωγής και του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
    • υλοποιούνται παιδαγωγικά προγράμματα περιβαλλοντικής, κυκλοφοριακής, μουσειακής αγωγής κα.
    • οργανώνονται έξοδοι ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς και ενθαρρύνεται η εμπλοκή των γονέων στις παιδαγωγικές δράσεις και τις εμπειρίες των παιδιών τους
    • οι τάξεις είναι διαμορφωμένες σε ελκυστικά κέντρα ενδιαφέροντος - δραστηριοτήτων (συμβολικού παιχνιδιού, βιβλίου, φυσικών επιστημών, ζωγραφικής κα.) και λειτουργούν παράλληλα παιδαγωγικά εργαστήρια, που προωθούν την ενεργητική, παραγωγική και δημιουργική διάθεση του παιδιού.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo