Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια παιδαγωγικού υλικού, ειδών σχεδίασης και ζωγραφικής.

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια παιδαγωγικού υλικού, ειδών σχεδίασης και ζωγραφικής, προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά κατηγορία και ανά άρθρο επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #73.790,77# €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.  (ΑΔΑ:602ΒΟΡΙΑ-ΔΩΧ)

Απόφαση

Περίληψη

 

decrescendo