Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του Προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου των υπαλλήλων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του Προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου των υπαλλήλων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ετών 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo