Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για τα μέτρα πρόληψης που προτείνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο αριθμ. πρωτ. ΚΠ17112/2022 16-9-2022 σχετικό έγγραφο και το οποίο αφορά στα «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό» :

ΕΞΕ - ΚΠ - 17112 - 2022 - «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό_παιδικό σταθμό» - Έκδοση 1

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό_παιδικό σταθμό_2022-2023

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ

Συνιστώμενη διαδικασία για την αλλαγή της πάνας σε βρέφη 2022-2023

decrescendo