Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης που αφορούν τις αιτήσεις νέας εγγραφής παιδιών, που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 11/4/2021 έως 31/5/2021

Αγαπητοί γονείς,

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης που αφορούν τις αιτήσεις νέας εγγραφής παιδιών, που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 11/4/2021 έως 31/5/2021.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

decrescendo