Επικαιροποιημένες οδηγίες για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για την λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18337/21-03-2022 με αριθμ. πρωτ. Δ.Β.Α. 4265/23-03-2022 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών,  στο παρακάτω link θα ενημερωθείτε για τις επικαιροποιημένες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ για την ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/03/vrefonip_stath-20220321.pdf.

decrescendo