Νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιων παρουσιών της ΕΕΤΑΑ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

όπως ήδη γνωρίζετε από την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» Αρ. Πρωτ. 9033 της ΕΕΤΑΑ, ΑΡΘΡΟ 8-1δ (Ι. Οδηγίες προς τις ωφελούμενες), τίθεται σε λειτουργία ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας του οποίου η έναρξη μετατίθεται για την 1/1/2022.

Σύμφωνα με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ημερήσιας παρουσίας, η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη/ος με το Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας. Το εν λόγω Έντυπο θα φέρει ειδικό κωδικό εκτυπωμένο σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη/ο, το οποίο θα σαρώνεται ανέπαφα από κινητή συσκευή του στελέχους που έχει οριστεί από το Φορέα/Δομή, κατά την προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες/οι όπως εκτυπώσουν το Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας έως τις 10/12/2021.

decrescendo