Απαλλάσσονται οι γονείς από την οικονομική συμμετοχή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και κατόπιν εισήγησης της Προέδρου, κας Κατερίνας Κατριβάνου, οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, δεν θα καταβάλουν καμία οικονομική συμμετοχή, για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο.
decrescendo