Συμμετοχή στη δράση «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» (Περίοδος 2020-2021 Πρόσκληση 11693/3.9.2020)

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Περίοδος 2020 - 2021 (Πρόσκληση 11693 / 3.9.2020), με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

  • Α1 Βρέφη, από 2 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
  • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όσοι από τους/τις ωφελούμενους/ες έχουν λάβει «αξία τοποθέτησης» (voucher), θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, στο https://rantevou.dbda.gr, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

Προσοχή: Καθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης έχει μόνο η/ο ωφελούμενη/ος, το όνομα της/του οποίας/ου αναφέρεται στο voucher.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α.  Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας απέναντι στον Covid - 19, η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει:

  • Να προσέρχεται μόνη/ος,χωρίς να συνοδεύεται από παιδιά ή άλλους ενήλικες.
  • Να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας - καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας -, στα πλαίσια της αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού (μάσκα, διατήρηση αποστάσεων, έλλειψη συνωστισμού κ.ά.).
  • Να μην είναι ασθενής.

Β.  Για τη διεξαγωγή της υπογραφής των συμβάσεωνη/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να έχει μαζί της/του:

  • Την «αξία τοποθέτησης» (voucher) εκτυπωμένη.
  • Την Ταυτότητα ή το Διαβατήριό της/του.
  • Το έντυπο «Στοιχεία Ωφελούμενων ΕΣΠΑ» συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται (δείτε εδώ). Οι ωφελούμενες/οι που έλαβαν voucher, αλλά τα παιδιά τους φιλοξενούνταν, ήδη, πρέπει να το καταγράφουν στο προαναφερόμενο έντυπο στο πεδίο: «Παιδικός Σταθμός που φιλοξενούνταν το παιδί για το έτος 2020-2021» (π.χ.: Επανεγγραφή 1ΔΚ Λυσίου).
  • Την Κάρτα Υγείας Παιδιού (εις διπλούν), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο (δείτε εδώ).
  • Τη φωτοτυπία των σελίδων με όλα τα εμβόλια του παιδιού (εις διπλούν), από το Βιβλιάριο Υγείας του.

Επισήμανση: Οι ωφελούμενες/οι, που έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στο Δ.Β.Α. και έχουν προσκομίσει, φέτος, τα δικαιολογητικά 4 και 5, δεν χρειάζεται να τα φέρουν πάλι.

Δεν ισχύει κανενός είδους εξουσιοδότηση και η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία.

decrescendo