Παράταση υποβολής αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ και αύξηση ορίων οικογενειακού εισοδήματος για τη συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» (Θέσεις ΕΣΠΑ 2020-2021)

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 - 2021, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

  • Α1 Βρέφη, από 2 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
  • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα 1/1/2016 - 31/3/2018).

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, κατόπιν της με αρ. Πρωτ. Δ11/οικ.37914/1660/ 24.9.2020 τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΥΑ.

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα: υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά, έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

 Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων - Αποτελέσματα

Ημερομηνίες

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής     

8/9/2020 – 2/10/2020

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

6/10/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων

7/10/2020 - 9/10/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

13/10/2020

Ως εκ τούτου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στις 13/10/2020 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, οι ωφελούμενες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

Προσοχή: Καθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία, θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης έχει μόνο η/ο ωφελούμενη/ος, το όνομα της/του οποίας/ου αναφέρεται στο voucher.

Δεν ισχύει κανενός είδους εξουσιοδότηση και η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία.

decrescendo