Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» περιόδου 2020-2021, για οικογένειες υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα συμμετέχει στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», για την περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοίνωσε η  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ) την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων παιδιών, και επεκτείνεται στις οικογένειες των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

  • Α1 Βρέφη, από 2 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
  • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα 1/1/2016 - 31/3/2018).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, οι αιτήσεις συμμετοχής για να αποκτήσουν οι αιτούντες αξίες τοποθέτησης, υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ μόνον ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 8.9.2020 έως και 18.9.2020.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 24.9.2020.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 29.9.2020.

Ως εκ τούτου, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

Προσοχή: Καθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία, θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης έχει μόνο η/ο ωφελούμενη/ος, το όνομα της/του οποίας/ου αναφέρεται στο voucher.

Δεν ισχύει κανενός είδους εξουσιοδότηση και η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία.

decrescendo