Οριστικοί Πίνακες Επανεγγραφών, περιόδου 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών της 28ης Αυγούστου 2020 και την επικύρωση των επανεγγραφών, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες (αριθμοί πρωτοκόλλου αιτήσεων και μόρια) που αφορούν τις αιτήσεις επανεγγραφής ήδη φιλοξενούμενων παιδιών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 22/6/2019 έως 3/7/2020 και 23/7/2020 έως 30/7/2020.

Με την έως τώρα ενημέρωση μας, οι Παιδικοί Σταθμοί ξεκινούν την λειτουργία τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι γονείς θα μπορούν να απευθύνονται στον Παιδικό Σταθμό του ενδιαφέροντός τους για περαιτέρω πληροφορίες.

decrescendo