Ανακοίνωση για Εγγραφές 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/05/2020, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1 με Α.Δ.Α.: ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με αυτήν, γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας η φοίτηση των νηπίων που κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.  Πιο συγκεκριμένα, θα εγγραφούν στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι τα έτη 2015 και 2016.

Κατόπιν τούτων, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν και για τους δικούς μας Βρεφονηπιακούς Σταθμούς οι διαδικασίες της επανεγγραφής και ακολούθως της νέας εγγραφής βρεφών και νηπίων.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για όσα βρέφη και νήπια έχουν γεννηθεί τα έτη 2017, 2018, 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας σχετική ανακοίνωση με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και  αλλαγές που επιφέρουν οι πρόσφατες εξελίξεις στη δυναμικότητα βρεφών και νηπίων ορισμένων Παιδικών μας Σταθμών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


Dear parents and guardians,

We would like to inform you that on 13/05/2020, the Ministry of Education and Religious Affairs announced a circular No. Φ.6 / 55114 / Δ1 (Α.Δ.Α.: ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7) relating to operation of the Kindergartens for the school year 2020-2021.

According to that, it becomes mandatory for all infants who complete the age of four (4) years on the 31st of December of the year of their registration, to be enrolled in kindergartens. More specifically, the above applies students born in 2015 and 2016.

Consequently, we would like to inform you that the registration and re-registration procedures for infants and toddlers will soon begin for the Childcare Centers of the Athens Municipal Creche.

Applications can be submitted for all infants and toddlers born in the years 2017, 2018, 2019 and in the first three months of 2020.

We will soon upload on our website a relevant announcement with detailed information as well as changes brought by the recent developments in the capacity of infants and toddlers of some of our Childcare Centers.

Thank you for your understanding.

decrescendo