Κλειστοί οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών έως και 10.5.2020

Κλειστοί θα παραμείνουν για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως και 10.5.2020 οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/2020 - ΦΕΚ 1293/Β/10.4.2020.

decrescendo