Υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Στη διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι.Σκυλίτζη (υλοποίηση σκοπού με τη διάθεση χρηματικών βοηθημάτων) θα προβεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo