Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) περιόδου 2015-2016

Την Κυριακή 13.9.2015 ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) περιόδου 2015-2016.
Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων θα παρέχονται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ρόδου 181, Σεπόλια, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, 4ος όροφος, τηλ: 210 5150761) από τις 14.9.2015 έως και τις 18.9.2015, κατά τις ώρες 8:00 - 16:00.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo