Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων

Το τελικό τεύχος και το παράρτημα του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων», σύμφωνα με την από 27.12.2012 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων


decrescendo