Επιμόρφωση υπαλλήλων

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Ε.Κ Δ.Α), δυνάμει της αριθμ. 93/25-05-2013 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α, επιμόρφωσε 62 Μονίμους και 143 υπαλλήλους  Ι.Δ.Α.Χ κατά το έτος 2013 ως κάτωθι:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Πρόγραμμα κατάρτισης μονίμων στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 22

2. Παιδαγωγικά θέματα για μονίμους: 22

3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων- ΕΦΕΤ: 18

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΛΑΕΚ:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 23

2. Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 25

3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-ΕΦΕΤ: 20

4. Οικονομικά ΝΠΔΔ-Προμήθειες: 17

5. Παιδαγωγικά θέματα 1: 19

4. Εισαγωγή στους Η/Υ-ECDL: 20 (16 εξ’ αυτών απέκτησαν πιστοποίηση σε 3 βασικές ενότητες)

5. Παιδαγωγικά θέματα 2: 19


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo