Ανακοίνωση Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε συνέχεια της από 15/05/2014 ανακοίνωσης, επανερχόμεθα με το παρόν και σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η με αριθμό 36/6-6-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος, με ΑΔΑ:ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ, την οποία και σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.
 
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
 
Ημερομηνία:  13/06/2014

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo