Ανακοίνωση για μοριοδότηση αιτήσεων νέων εγγραφών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α. και υποβολή ενστάσεων.

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 θα  αναρτηθούν οι  πίνακες μοριοδότησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. που αφορούν στις αιτήσεις των νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 18/5/2015 έως 11/6/2015.

Από 22 έως και 24 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες από 7:30 έως 15:30, μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις επί της μοριοδότησης στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α. (Ρόδου 181, Σεπόλια, 1ος όροφος).

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 θα  αναρτηθούν οι  πίνακες μοριοδότησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. που αφορούν στις αιτήσεις των νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 18/5/2015 έως 11/6/2015.

Από 22 έως και 24 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες από 7:30 έως 15:30, μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις επί της μοριοδότησης στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α. (Ρόδου 181, Σεπόλια, 1ος όροφος).


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo