Ανακοίνωση

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφών και διαγραφών Οκτωβρίου 2013 ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών υπάρχουν  επτακόσιες (700) κενές θέσεις σε βρεφικά (6 μηνών έως  2,5 ετών) και νηπιακά (2,5 ετών έως 5 ετών) τμήματα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Δ.Κ.  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΗΠΙΑ

1 Δ.Κ.  ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΒΡΕΦΗ & ΝΗΠΙΑ

1 Δ.Κ.  ΝΟΤΑΡΑ & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΝΗΠΙΑ

1 Δ.Κ.  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΝΗΠΙΑ

2 Δ.Κ.  ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΒΡΕΦΗ & ΝΗΠΙΑ

2 Δ.Κ.  ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ

ΝΗΠΙΑ

2 Δ.Κ.  ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ

ΝΗΠΙΑ

3 Δ.Κ.  ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ

ΒΡΕΦΗ & ΝΗΠΙΑ

3 Δ.Κ.  ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΝΗΠΙΑ

4 Δ.Κ.  ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΗΠΙΑ

6 Δ.Κ.  ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

ΝΗΠΙΑ

6 Δ.Κ.  ΞΕΝΑΓΟΡΑ

ΝΗΠΙΑ

6 Δ.Κ.  Λ. ΙΩΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑ

7 Δ.Κ.  ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΗΠΙΑ

7 Δ.Κ.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ

ΝΗΠΙΑ

7 Δ.Κ.  ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α

ΝΗΠΙΑ

7 Δ.Κ.  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΝΗΠΙΑ

7 Δ.Κ.  ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β

ΝΗΠΙΑ

Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται, είτε είναι επιλαχόντες σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό, είτε έχουν κάνει εκπρόθεσμη αίτηση, είτε επιθυμούν να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποστήριξης & Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών στα τηλέφωνα 210 5127942 & 210 5128789 εσωτ. 145 & 146  προκειμένου να αιτηθούν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που έχουν κενές θέσεις και επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo