Ανακοίνωση

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση  ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Β.Α. στην 5η και 6η Δημοτική Κοινότητα, με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.

ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡΙΑ-ΚΓΩ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo