ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη, 1.9.2015, ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τα παιδιά που επανεγγράφησαν, βάσει της 177/2015 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΓΒΒΟΡΙΑ-ΙΩΡ).

decrescendo