Ανακοίνωση

Αίτηση - Συμμετοχή στο πρόγραμμα

"ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" (ΕΣΠΑ)

για τη σχολική περίοδο 2013-2014

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Ανακοίνωση

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνση Δήλωση

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

Υπεύθυνη Δήλωση Επισυναπτόμενων Δικαιολογητικών

Γενικές Κατευθύνσεις - Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

 


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo