Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

αναφορικά με την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2013-2014 σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Οι αιτήσεις επανεγγραφής των ήδη φιλοξενουμένων παιδιών θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Β) Οι νέες αιτήσεις εγγραφής για τα αδέλφια παιδιών που θα εξακολουθήσουν να φιλοξενούνται  σε Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. για την περίοδο 2013-2014, καθώς και οι αιτήσεις για νέα εγγραφή παιδιού του οποίου ο γονέας είναι υπάλληλος του Δ.Β.Α. ή του Δήμου Αθηναίων θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Γ) Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo