Αίτημα της Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Β.Α, κας Καλλιόπης Γιαννοπούλου, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, για εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στους Π.Σ. κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Α) Αίτημα της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, κας Καλλιόπης Γιαννοπούλου, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, για εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Β) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατ΄εξαίρεση διενέργεια προσλήψεων κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου.

decrescendo