Έντυπα εγγραφής

Στoυς παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις ακόλουθες αιτήσεις: επανεγγραφής για την επανεγγραφή του παιδιού σας και νέας εγγραφής για νέα εγγραφή του παιδιού σας  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.

 Αίτηση Επανεγγραφής 2014-15

Αίτηση Εγγραφής 2015-16

Δυναμικότητα βρεφικών και νηπιακών τμημάτων στους ΠΣ του ΔΒΑ

Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών 2015-2016