Σφάλμα
  • Σφάλμα κατα τη φόρτωση της εφαρμογής: com_menus, 1

Έντυπα εγγραφής

Στoυς παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις ακόλουθες αιτήσεις: επανεγγραφής για την επανεγγραφή του παιδιού σας και νέας εγγραφής για νέα εγγραφή του παιδιού σας  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.

 Αίτηση Επανεγγραφής 2014-15

 Αίτηση Εγγραφής 2014-15