Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΔΒΑ

Οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι διαθέσιμοι εδώ.

decrescendo