Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ1-2015)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2016 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 11/09/2015 έως και 21/09/2015.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση-Υπεύθυνση Δήλωση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: paidikoi.eetaa.gr ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΦΜ & ΤΟ ΑΜΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ ΑΠΟ 8.9.2015 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10.9.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΕΤΑΑ: 2131320600, 2105214600

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/06/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 248/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 172/2015 (ΑΔΑ: 7Α0ΑΟΡΙΑ-Λ04) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1-2015

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Περισσότερα...

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/03/2015

Περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός  (1) άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2015-16)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2015-2016, με 29 παιδικούς σταθμούς και 660 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

Περισσότερα...

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo